Vyberte svoju krajinu:
Slovensko
  • Factory hall with robots.
  • Máme radi váš výrobný závod

    Spoločnosť Leadec je popredný globálny servisný špecialista pokrývajúci celý životný cyklus továrne a príslušnú infraštruktúru. Čo nás pri tom poháňa? Náš prísľub zákazníkom: We love your factory. Máme radi váš výrobný závod. Preto sme tu pre vás s našimi službami v každej fáze vašej výroby: od plánovania a optimalizácie továrne, cez inštaláciu, automatizáciu a údržbu výroby až po technické čistenie či správu zariadení. Mali by ste byť schopní plne sa sústrediť na svoje hlavné podnikanie. My v spoločnosti Leadec sa postaráme o zvyšok.

Globálny hráč a lokálny partner

Priemyselné spoločnosti na celom svete sa spoliehajú na know-how spoločnosti Leadec v oblasti komplexných procesov v inteligentnej továrni, oblasti elektronickej mobility či udržateľnej výroby a infraštruktúry. Staviame pritom na 60 rokoch skúseností a nikdy nestojíme na mieste. Všetky naše služby ponúkame na 350 lokalitách naprieč štyrmi kontinentmi. Často priamo na mieste v továrňach a zariadeniach. Naši zákazníci nás vnímajú ako spoľahlivého partnera, skúseného odborníka a kreatívneho priekopníka. Dôvodom je, že ich pozorne počúvame, preberáme zodpovednosť, rozvíjame nové nápady a veľa investujeme, aby sme sa neustále zlepšovali: do rozvoja našej organizácie, do kompetencie našich 23 000 zamestnancov, do digitalizácie našich procesov a do konštruktívnej a dôvernej spolupráce. 

Vždy o krok vpred

Rýchlosť našich inovácií je závratná. Vďaka digitalizovaným službám podporujeme zákazníkov v ich transformácii a chceme im spoločne pomôcť napredovať. Okrem toho vždy držíme krok s dobou a sledujeme nové technológie, využívame poznatky pre naše technické služby a ponúkame tak priamu pridanú hodnotu. Výsledkom sú individuálne riešenia, ktoré vypracovávame v úzkej spolupráci s výrobnými spoločnosťami. S mnohými z nich nás spája už celé desaťročia pretrvávajúce partnerstvo. Pretože naši zákazníci vedia, že pre nich vždy urobíme čo sa dá, aj nad rámec našich povinností.

>23 000
Zamestnanci

po celom svete

 

>350
Lokality

na 4 kontinenty

 

1,24
Predaj

billion € (2023)

 

Naša firemná kultúra

Od čističa kotlov po popredného poskytovateľa technických služieb pre celú továreň – spoločnosť Leadec prešla za posledných 60 rokov komplexnou transformáciou. A preto vnímame každú výzvu ako príležitosť preukázať svoje schopnosti a pokračovať v našej rastovej stratégii. 

 

Naša vízia:

Sme popredným servisným špecialistom pre továrne dneška a zajtrajška. 

Dosahujeme to na jednej strane dynamikou a na druhej strane stálosťou. Z toho sa odvíjajú naše hodnoty, ktoré nás poháňajú: Angažovanosť, Vedúce postavenie a Spoľahlivosť.

 

Naše silné stránky

Zameranie na priemysel

Vyznáme sa v továrňach a ich infraštruktúrach. Diskrétna výroba je náš domov. Už 60 rokov poskytujeme technické služby v oblasti výroby – a všetkého, čo k tomu patrí.

Globálna sieť

Máme zastúpenie na viac ako 350 lokalitách po celom svete a zbierame množstvo hodnotného know-how. Prostredníctvom našej globálnej siete sú neustále k dispozícii naše odborné znalosti a kedykoľvek môžeme ponúknuť najlepšie riešenie. Naše štandardy kvality platia na celom svete. 

Továreň budúcnosti

Sme priekopníkmi digitálnej dielne a okrem toho aj partnermi. V ekosystéme továrne zastávame úlohu neutrálneho sprievodcu procesov. Naše priemyselné služby sú digitalizované, integrované, otvorené a schopné interakcie prostredníctvom internetu vecí. Získané údaje tvoria základ pre ďalšie služby. Pretvárame továreň pre potreby budúcnosti.

Full-service

Všetky naše služby zhromažďujeme a ponúkame zákazníkom komplexne ako full-service. Znižuje sa tým množstvo rozhraní a naši zákazníci sa môžu plne sústrediť na svoje hlavné podnikanie.

Továreň ako systém

Berieme do úvahy celý životný cyklus továrne. Platí to aj pre náklady. S nákladmi na údržbu počítame už pri plánovaní továrne namiesto toho, aby sme s nimi zaobchádzali samostatne. S procesom hodnotenia celkovej ceny vlastníctva ponúkame preukázané výhody v oblasti nákladov a efektívnosti. 

Prvotriedny tím

Naši zamestnanci sú servisní špecialisti pre továrne a pridružené budovy. Starajú sa o vynikajúce plánovanie a vykonávanie našich služieb.

Bezpečnosť pri práci

V spoločnosti Leadec kladieme veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Pre našu spoločnosť je na prvom mieste zdravie našich zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov. V rámci našej koncernovej iniciatívy „Bezpečnosť – ide o váš život (Safety – It’s your life)“ sme si stanovili cieľ „nula“.

Digitalizované procesy

Naša obchodná platforma Leadec.os zaznamenáva naše procesy digitálne a vytvára bezproblémové rozhrania so systémami zákazníkov. Zabezpečuje sa tak maximálna transparentnosť pri plánovaní a poskytovaní všetkých služieb. Získané údaje tvoria základ optimalizácie procesov – na ceste k „továrni budúcnosti“.