Vyberte svoju krajinu:
Slovensko
  • [Translate to Slovak:] We love your factory
    Spoločnosť Leadec je popredný globálny servisný špecialista pokrývajúci celý životný cyklus továrne a príslušnú infraštruktúru. Čo nás pri tom poháňa? Náš prísľub zákazníkom: We love your factory. Máme radi váš výrobný závod. Preto sme tu pre vás s našimi službami v každej fáze vašej výroby: od plánovania a optimalizácie továrne, cez inštaláciu, automatizáciu a údržbu výroby až po technické čistenie či správu zariadení. Mali by ste byť schopní plne sa sústrediť na svoje hlavné podnikanie. My v spoločnosti Leadec sa postaráme o zvyšok.
  • Máme radi váš výrobný závod

    Spoločnosť Leadec je popredný globálny servisný špecialista pokrývajúci celý životný cyklus továrne a príslušnú infraštruktúru. Čo nás pri tom poháňa? Náš prísľub zákazníkom: We love your factory. Máme radi váš výrobný závod. Preto sme tu pre vás s našimi službami v každej fáze vašej výroby: od plánovania a optimalizácie továrne, cez inštaláciu, automatizáciu a údržbu výroby až po technické čistenie či správu zariadení. Mali by ste byť schopní plne sa sústrediť na svoje hlavné podnikanie. My v spoločnosti Leadec sa postaráme o zvyšok.

Globálny hráč a lokálny partner

Priemyselné spoločnosti na celom svete sa spoliehajú na know-how spoločnosti Leadec v oblasti komplexných procesov v inteligentnej továrni, oblasti elektronickej mobility či udržateľnej výroby a infraštruktúry. Staviame pritom na 60 rokoch skúseností a nikdy nestojíme na mieste. Všetky naše služby ponúkame na 300 lokalitách naprieč štyrmi kontinentmi. Často priamo na mieste v továrňach a zariadeniach. Naši zákazníci nás vnímajú ako spoľahlivého partnera, skúseného odborníka a kreatívneho priekopníka. Dôvodom je, že ich pozorne počúvame, preberáme zodpovednosť, rozvíjame nové nápady a veľa investujeme, aby sme sa neustále zlepšovali: do rozvoja našej organizácie, do kompetencie našich 22 000 zamestnancov, do digitalizácie našich procesov a do konštruktívnej a dôvernej spolupráce. 

Vždy o krok vpred

Rýchlosť našich inovácií je závratná. Vďaka digitalizovaným službám podporujeme zákazníkov v ich transformácii a chceme im spoločne pomôcť napredovať. Okrem toho vždy držíme krok s dobou a sledujeme nové technológie, využívame poznatky pre naše technické služby a ponúkame tak priamu pridanú hodnotu. Výsledkom sú individuálne riešenia, ktoré vypracovávame v úzkej spolupráci s výrobnými spoločnosťami. S mnohými z nich nás spája už celé desaťročia pretrvávajúce partnerstvo. Pretože naši zákazníci vedia, že pre nich vždy urobíme čo sa dá, aj nad rámec našich povinností.

22 000
Zamestnanci

po celom svete

 

>300
Lokality

na 4 kontinenty

 

1,1
Predaj

billion € (2022)

 

Naša firemná kultúra

Od čističa kotlov po popredného poskytovateľa technických služieb pre celú továreň – spoločnosť Leadec prešla za posledných 60 rokov komplexnou transformáciou. A preto vnímame každú výzvu ako príležitosť preukázať svoje schopnosti a pokračovať v našej rastovej stratégii. 

 

Naša vízia:

Sme popredným servisným špecialistom pre továrne dneška a zajtrajška. 

Dosahujeme to na jednej strane dynamikou a na druhej strane stálosťou. Z toho sa odvíjajú naše hodnoty, ktoré nás poháňajú: Angažovanosť, Vedúce postavenie a Spoľahlivosť.

 

Naše silné stránky

Zameranie na priemysel

Vyznáme sa v továrňach a ich infraštruktúrach. Diskrétna výroba je náš domov. Už 60 rokov poskytujeme technické služby v oblasti výroby – a všetkého, čo k tomu patrí.

Globálna sieť

Máme zastúpenie na viac ako 300 lokalitách po celom svete a zbierame množstvo hodnotného know-how. Prostredníctvom našej globálnej siete sú neustále k dispozícii naše odborné znalosti a kedykoľvek môžeme ponúknuť najlepšie riešenie. Naše štandardy kvality platia na celom svete. 

Továreň budúcnosti

Sme priekopníkmi digitálnej dielne a okrem toho aj partnermi. V ekosystéme továrne zastávame úlohu neutrálneho sprievodcu procesov. Naše priemyselné služby sú digitalizované, integrované, otvorené a schopné interakcie prostredníctvom internetu vecí. Získané údaje tvoria základ pre ďalšie služby. Pretvárame továreň pre potreby budúcnosti.

Full-service

Všetky naše služby zhromažďujeme a ponúkame zákazníkom komplexne ako full-service. Znižuje sa tým množstvo rozhraní a naši zákazníci sa môžu plne sústrediť na svoje hlavné podnikanie.

Továreň ako systém

Berieme do úvahy celý životný cyklus továrne. Platí to aj pre náklady. S nákladmi na údržbu počítame už pri plánovaní továrne namiesto toho, aby sme s nimi zaobchádzali samostatne. S procesom hodnotenia celkovej ceny vlastníctva ponúkame preukázané výhody v oblasti nákladov a efektívnosti. 

Prvotriedny tím

Naši zamestnanci sú servisní špecialisti pre továrne a pridružené budovy. Starajú sa o vynikajúce plánovanie a vykonávanie našich služieb.

Bezpečnosť pri práci

V spoločnosti Leadec kladieme veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Pre našu spoločnosť je na prvom mieste zdravie našich zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov. V rámci našej koncernovej iniciatívy „Bezpečnosť – ide o váš život (Safety – It’s your life)“ sme si stanovili cieľ „nula“.

Digitalizované procesy

Naša obchodná platforma Leadec.os zaznamenáva naše procesy digitálne a vytvára bezproblémové rozhrania so systémami zákazníkov. Zabezpečuje sa tak maximálna transparentnosť pri plánovaní a poskytovaní všetkých služieb. Získané údaje tvoria základ optimalizácie procesov – na ceste k „továrni budúcnosti“.