Vyberte svoju krajinu:
Slovensko
  • Three Leadec employees in workwear talking in front of a factory background.
  • One Team. One Journey.

    V spoločnosti Leadec nie je nič dôležitejšie ako naše silné tímy! Nech robíme čokoľvek, naše srdce bije v rytme závodu.

    Pracovné ponuky

Vaše kariérne príležitosti na Slovensku

Pre nás – ako špecialistu na služby vo výrobnom priemysle – nehrajú hlavnú úlohu stroje a roboty, ale ľudia: Odborníci z oblasti upratovania, technológií, remesiel a strojárstva; odborníci z oblasti IT, projektového manažmentu alebo obchodných profesií – a mnohí ďalší.

 

Staňte sa súčasťou nášho tímu


Výroba? Nie bez spoločnosti Leadec.

Už viac ako 60 rokov sa naši zákazníci na celom svete spoliehajú na naše služby v rámci celého výrobného procesu, od plánovania až po údržbu, modernizáciu a digitalizáciu. Spolupracujeme so spoločnosťami z rôznych priemyselných odvetví, ako sú automobilový a letecký priemysel, spotrebný tovar, a naše služby zabezpečujú plynulý chod výroby našich zákazníkov. Vždy sme o krok vpred a denne pracujeme na zrýchlení a zefektívnení procesov.

Viac na

Hlavnú úlohu zohrávajú ľudia.

V spoločnosti Leadec sa riadime veľmi jednoduchou zásadou: Každý bez výnimky je pre nás dôležitý – nielen ako člen tímu, ale aj ako človek. V našich tímoch dobre spolupracujú ľudia z rôznych kultúrnych prostredí a s rozličnými profesionálnymi skúsenosťami, pretože nás spája spoločný cieľ. Základom našej spolupráce je spravodlivosť a rešpekt. Navyše, ako spoločnosť s viac ako 23 000 zamestnancami po celom svete, máme čo ponúknuť. Napríklad istota veľkej organizácie v kombinácii s rodinným prostredím, v ktorom sa ľudia starajú jeden o druhého. Alebo aj rôzne pracovné priestory so zaujímavými aktivitami a individuálnymi možnosťami návrhu.

 

Prihláste sa teraz

Náš pevný základ

Rešpekt

Nie je podstatné, akú má kto pracovnú pozíciu a osobné zázemie: každý jednotlivec je cenený a uznávaný pre svoju prácu. Spoločne vytvárame pracovné prostredie, v ktorom si môžeme slobodne vymieňať nápady a kde je vypočutý každý jeden hlas.

Tímový duch

Navzájom sa podporujeme a inšpirujeme a naše spoločné úspechy dokážeme osláviť. V rámci nášho tímu spolupracujeme, prekonávame výzvy a navzájom sa učíme, aby sme dosiahli naše spoločné ciele.

Všestrannosť

Naše pracovné prostredie je v mnohých ohľadoch rozmanité: od odvetví, v ktorých pôsobíme, a klientov, ktorým poskytujeme služby, až po rôznorodosť ľudí, pracovných úloh a tímov. Spájaním rôznych perspektív dokážeme vytvárať inovatívne riešenia. Zároveň môžu všetci zamestnanci rásť a rozvíjať sa podľa svojich vlastných záujmov a schopností. 

Bezpečným a udržateľným spôsobom do budúcnosti.

Predovšetkým vo výrobnom prostredí má minimalizácia rizík, bezpečnosť práce, a tým aj zdravie všetkých zamestnancov najvyššiu prioritu. Čokoľvek, čo zvyšuje bezpečnosť danej činnosti, či už sú to normy, opatrenia, školenia alebo vybavenie, nachádza v spoločnosti Leadec svoj zmysel. Okrem toho: Vo výrobe a jej okolí pracujeme nielen bezpečne, ale aj udržateľne. Závod budúcnosti je totiž CO2 neutrálny. Naše služby sa preto zameriavajú aj na obnoviteľné zdroje energie, batérie a obehové hospodárstvo. Analýzy údajov nám pomáhajú nájsť vhodné a účinné riešenia. S nami sa závody premieňajú na inteligentné fabriky orientované na budúcnosť.


Leadec v číslach

Spoločnosť Leadec na Slovensku je súčasťou globálnej skupiny Leadec, popredného svetového špecialistu na služby počas celého životného cyklu výrobného závodu a súvisiacej infraštruktúry.

>23 000
Zamestnanci

po celom svete

 

>350
Lokality

na 4 kontinenty

 

1,24
Predaj

miliardy € (2023)

 

Aktuálne voľné pracovné miesta

Chceli by ste prijať novú výzvu? Príďte do Leadec. Ponúkame skvelé príležitosti skúseným pracovníkom - v medzinárodne orientovanej obchodnej skupine. Radi by ste sa pripojili k našej pracovnej sile?

 

Vaše príležitosti